Moderni IT-ulkoistuspalvelu = IT as a service

Modernit IT-palvelut ja IT-ulkoistus ilman ilman pitkiä ja työläitä sopimusneuvotteluita ja pitkiä sitoumuksia. IT modernina palveluna eli IT as a Service -mallilla. Palvelumalli ja tuen laajuus on joustavasti räätälöitävissä.

IT-palvelutalo Vetonaula tarjoaa tuottavaa, joustavaa ja poikkeuksellisen reilua tietotekniikan ulkoistuspalvelua yrityksille ja järjestöille. Vetonaula suunnittelee hyödyllisen IT-kokonaisuuden ja vastaa sen toiminnasta, tuesta ja palvelun jatkuvasta kehityksestä.

Laadukkaiden käyttöpalvelujen lisäksi palveluun valikoidaan asiakkaan toimintaa tehostavat ohjelmistot ja laitteet. Avullamme hyödynnät mm. pilvipalvelut, mobiilikäytön ja konesaliratkaisut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi rakennettuna.

Palvelut on suunniteltu 10-500 työaseman ympäristöihin ja se on hinnoiteltu käyttäjäkohtaisesti. Kuukausikustannus on helppo budjetoida, eikä yllättäviä kuluja tule. Asiakkaan palvelukokonaisuuden jatkuva toiminta on tärkein tavoitteemme ja yhteinen etu.

Ota yhteyttä

Toimimme kuin oma IT-osastosi

Nimetty IT-manageri varmistaa että asiakkaan käytössä on oikeanlainen palvelukokonaisuus ja valvoo sen toimintaa.

IT:n toimivuus ja budjetti vahvistetaan säännöllisesti palveluun sisältyvissä kehitystapaamisissa, jolloin päivitämme myös yhdessä asiakkaan kanssa kehityssuunnitelman.

Palveleva ja osaava Helpdesk

Helpdesk auttaa käyttäjiä kaikissa IT-asioissa. Palveluun sisältyy rajoittamaton määrä puhelin- ja etätukea, ongelmanratkaisutyö sekä neuvontapalvelu. Helpdesk vastaa puheluun välittömästi ja pystyy ratkaisemaan ison osan palvelupyynnöistä jo ensimmäisen puhelun aikana.

Omat kokeneet asiantuntijat

Emme ole ulkoistaneet osaamistammamme – tukitiimissä sinua palvelevat Vetonaulan suomalaiset IT-ammattilaiset, joilla on laaja osaaminen yritysten tietotekniikasta. Järjestelmäasiantuntijamme hallitsevat Windows- ja Linux-palvelinympäristöt, virtualisoinnit, verkot, konesalituotteet sekä lukuisat pilvipalvelut.

Parhaat käytännöt takaavat asiakastyytyväisyyden

Palvelutuotannossa hyödynnetään parhaita ITIL-toimintamalleja ja käytäntöjä sekä uusinta digitalisoitua tekniikkaa. Palveluportaalimme kautta voit hoitaa yleisimmät muutospyynnöt ja tilaukset automatisoidusti.

Vetonaula asiakkaan arjessa

10 syytä ulkoistaa IT

1. Hallitse IT-kustannuksia
Ulkoistamalla voit muuntaa sisäisen IT:n kiinteät kulut selkeäksi tilausmalliseksi kuukausikustannukseksi, joka säästää rahaa ja mahdollistaa helpon budjetoinnin. Ei yllätyskuluja, tiedät mitä palvelu tuottaa ja mitä se maksaa.

2. Työvoiman hallinta ja kustannukset
IT-henkilöstön palkkaaminen ja koulutus on haastavaa ja kallista. IT alan osaamiskenttä laajenee ja pirstaloituu jatkuvasti. Ulkoistamisella voit keskittää henkilöresurssit substanssiosaamiseen, missä hyöty on liiketoiminnassa suurin.

3. IT-työntekijöiden osaaminen ja kokemus
Miten voit varmistaa, että IT-työntekijä on pätevä? Sertifikaatit, kuten Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), ovat tärkeitä, mutta ilman käytännön kokemusta ollaan vasta puolitiessä. Ja vaikka työntekijä olisi hyvinkin pätevä, sisäisessä IT:ssä moni muutosprojekti, esim. uuden palvelun käyttöönotto tehdään aina ensimmäistä kertaa. Palveluntarjoaja tekee sen kymmeniä ja satoja kertoja, jolloin maaliin päästään ilman yllätyksiä ja budjetissa.

4. IT alan kehitysvauhtiin on vaikea vastata yksin
Yhden henkilön tai pienen IT-tiimin on vaikea pysytellä ajan tasalla kaikesta uudesta; pilvipalveluista, automatisoinnista, itsepalvelun kehittämisestä ja liiketoiminnan vaatimusten toteuttamisesta. Myös ongelmanratkaisussa massasta on etua, vain harva ongelma on täysin uusi IT-palveluyritykselle. Ongelmat ja niiden syyt selvitetään ja niihin tehdään valmiit ratkaisut.

5. Lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä
Organisaatioilla, jotka pyrkivät tuottamaan itse kaikki IT-palvelut on tilastollisesti korkeammat tutkimus-, kehitys ja toteutusajat. Nämä kaikki lisäävät myös kustannuksia jotka nostavat asiakkaan maksamaa hintaa ja huonontavat yrityksen kilpailukykyä.

6. Uuden teknologian käyttöönotto nopeasti
Laadukkaalla ulkoistetulla IT-palveluorganisaatiolla on resursseja käynnistää uusia projekteja heti. Saman projektin käsitteleminen yrityksen sisäisesti voi viedä kuukausia, pitää palkata oikeita ihmisiä, kouluttaa heitä ja valita oikeita teknologioita ja palveluita. Useimmissa toteutuksissa palveluntarjoajan valmis toteutusmalli säästää aikaa ja rahaa.

7. Älä tuhlaa johtamisresurssia
Yrityksillä on rajalliset resurssit. Tämä pätee myös johtamiseen. Tästä on tutkimustietoa jo yli 20 vuoden ajalta; ulkoistuskehityksen kautta saadaan budjettia ja johdon kapasiteettia vapautumaan yritystoiminnan kehittämiseen. Osa paukuista voidaan käyttää vaikka sähköisen liiketoiminnan kehitykseen, digitalisointiin. Rutiinitoimintojen ulkoistuksella voi auttaa yritystä parantamaan liiketoimintaansa.

8. Vähentää väärän investoinnin riskiä
Jokaisella liiketoimintainvestoinnilla on riskinsä. Markkinat, kilpailu, kansalliset ja EU:n säännöt, taloudelliset olosuhteet ja teknologiat muuttuvat nopeasti. IT palveluntarjoajat ottavat nämä huomioon ja kantavat vastuun suuresta osasta näitä riskejä puolestasi. Hyödyt konkretisoituvat erityisesti turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kohdalla.

9. Laatua kaikenkokoisille yrityksille
Useimmilla tavallisilla suomalaisilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta tuottaa suuryritysten sisäisten IT-osastojen kaltaista tasoa ja riskinä on että IT:n potentiaalinen kilpailuetu jää saavuttamatta. Ulkoistaminen antaa kaikille yrityksille pääsyn samanlaiseen teknologiaan ja asiantuntemukseen, jota suuryritykset nauttivat. Ulkoistamalla saat mittakaavaedun yrityskoosta riippumatta.

10. Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
Onko yrityksen tietoihin pääsy hallittua, ja voiko tiedon käytön todentaa tarvittaessa jälkikäteen? Pitääkö koko IT-palvelutuotannon täyttää asiakkaasi vaatimukset ja auditointi? Tai käytännönläheisemmin; kuka vastaa että aktiiviverkkolaitteet kuten palomuuri ovat ajan tasalla ja turvaavat tunkeutumisyrityksiltä? Onko tietoturvaohjelmistot varmasti jokaisella koneella ja niiden asetukset tehty oikein jotta esim. kiristysohjelmilta vältytään? Päivittyvätkö ohjelmat vai jääkö käyttöön vanhoja versioita, joita verkkorikolliset pääsevät helposti hyödyntämään?

Lähteet: internet, Digitaalinen Suomi julkaisusarja

Ota yhteyttä