Tarpeista ratkaisuihin

IT-manageri on aina tavoitettavissa oleva luottopelaajasi, joka toimii tulkkina liiketoimintanne tarpeiden ja tekniikan välillä. Vetonaulan IT-manageri muuttaa digitalisaation haasteet mahdollisuuksiksi, tuomalla yritykseenne osaamisen uusimmista teknologioista sekä kiinnostavimmista trendeistä.
Modernin IT-palvelun eläessä ja kehittyessä, IT-managerinne varmistaa, että käytössänne on aina juuri oikeat työkalut.

IT-manageri konsultoi ja auttaa arjessa

Yhteydenpito on helppoa tutun IT-managerin kanssa, joka auttaa eteenpäin kaikissa IT-asioissa. Hän muuttaa tarpeet ja ideat käytännön toteutuksiksi sekä hyödyksi yrityksen arkeen. Saat ajantasaisen dokumentaation aina laitelistoista, kehityssuunnitelmaan ja IT-budjettiin.

Tietoturva mukana kaikessa tekemisessä

Saat IT-managerilta yrityksellenne tietoturvapolitiikan ja -ohjeistuksen, joita noudatetaan kaikessa toiminnassa. IT-manageri seuraa tietoturvauutisointia sekä kehittää ja valvoo tietoturvaa. IT-managerilta saat ehdotuksen tietoturvanviitekehysten, kuten ISO, Katakri tai NIST, käyttöönottoon ja kehittämiseen sekä tietoturvan johtamisjärjestelmien jalostamiseen.

Pyydä IT-manageria olemaan yhteydessä

IT-managerien vinkkejä