Microsoft 365 Copilot ja semanttinen haku: Uuden aikakauden alku?

*Artikkelia päivitetty 16.1.2024

Kuulimme ensimmäisen kerran Microsoft 365 Copilotista maaliskuussa 2023, kun Microsoft julkaisi tämän työelämään suunnatun tekoälyavustajan. Sen tuoma innovaatio tulee merkitsemään isoa edistysaskelta työelämän digitalisaatiossa. Samalla se herättää keskustelua siitä, miten Copilot, ja erityisesti semanttinen indeksi eli haku, voivat mullistaa tapaamme käsitellä ja prosessoida tietoa. Semanttinen haku, joka ymmärtää kielen merkityksen ja kontekstin, mahdollistaa tarkemman sekä syvällisemmän tiedonhaun, mikä voi muuttaa radikaalisti päätöksentekoa ja tiedonhallintaa. 

Microsoft 365 Copilotin vaikutukset työelämässä 

Kahdeksan kuukautta Copilotin julkaisun jälkeen, on selvää, että Microsoftin visio digitaalisen velan vähentämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä on alkanut toteutua, erityisesti Windows 11 -käyttöjärjestelmän käyttäjien keskuudessa.
Tuoreet tutkimukset osoittavat, että Microsoft 365 Copilotin käyttäjät ovat kokeneet merkittävää tuottavuuden kasvua: 70 % käyttäjistä raportoi olevansa tuottavampia, ja 68 % on havainnut työnsä laadun parantuneen. Lisäksi käyttäjät suorittivat tehtäviään, kuten tiedon hakua, kokousten tiivistämistä sekä kirjoittamista, 29 % nopeammin, säästäen keskimäärin 14 minuuttia päivässä, joka vastaa 1,2 tuntia viikossa. Copilotin ja sen käyttäjien taitojen kehittyessä, säästöjen odotetaan parantuvan vielä merkittävästi. Mielenkiintoista on, että Copilotia, aiemmin tunnettu nimellä Bing Chat Enterprise, on mahdollista jokaisen käyttää mutta Office-tuotteisiin integroitu Microsoft 365 Copilot on saatavilla vasta rajatulle joukolle suurasiakkaita. Tämä herättääkin kysymyksen, miksi saatavuutta rajoitetaan näin paljon, ja mitä se kertoo Microsoftin strategiasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
 

”AI-teknologian nykytila ja sen toiminnallisuudet ovat vielä kehityksen alla, ja tekoälyn käyttö vaatii huomattavaa laskentatehoa. Monesti ajatellaan, että laskentaa löytyy pilvestä äärettömästi, mutta myös pilvi vaatii konesaleja, joiden rakentamiseen menee aikaa. Microsoftin ensimmäiset omat prosessorit “Azure Maia AI” sekä ”Azure Cobalt” tuovat merkittävää hyötyä AI-laskentaan ja ne tullaan samaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Uusien investointien onkin tarkoitus lisätä erityisesti AI:hin soveltuvaa laskentatehoa merkittävästi. Odotammekin, että tuotteen viimeistely sekä laskentatehon kasvattaminen etenee hyvin ja Microsoft 365 Copilot tulisi vapaaseen jakeluun vuoden 2024 aikana”, kertoo Vetonaulan Customer Success Manager, Juuso Eskola.

Semanttinen haku – avain tiedon syvempään ymmärtämiseen 

Semanttinen haku on yksi Microsoft 365 Copilotin keskeisistä ominaisuuksista. Toisin kuin perinteiset hakukoneet, jotka perustuvat avainsanoihin ja niiden esiintymistiheyteen, semanttinen haku pyrkii ymmärtämään kielen merkityksen sekä kontekstin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa paljon tarkemman ja syvällisemmän tiedonhaun, joka voi mullistaa niin päätöksenteon kuin tiedonhallinnankin eri aloilla. 

”Semanttisen haun tuoma potentiaali on valtava, mutta sen käyttöönottoon liittyy haasteita, kuten eettisyys ja tietosuojan varmistaminen. On mielenkiintoista seurata, tuleeko tämä Copilotin ehkä yksi keskeisimmistä työkaluista osaksi Business Premium -lisenssiä vai rajoittuuko sen käyttö tulevaisuudessa ainoastaan Enterprise -lisensseihin. Tällöin suurin osa pk-yritysten käyttäjistä voi jäädä ilman merkittävästi Microsoft 365 Copilotin käyttöä tehostavaa ominaisuutta”, Eskola pohtii.

Microsoft julkaisi lisätietoa Copilot for Microsoft lisensseihin ja semanttiseen hakuun liittyen 16.1.2024.

  • Se on nyt saatavilla kaikenkokoisille pk-organisaatioille, joilla on Microsoft 365 Business Premium – tai Business Standard -tilaus.
  • Microsoft poisti 300 käyttöoikeuden vähimmäisostorajan yritysasiakkailta ja Copilot on nyt saatavilla myös Office 365 E3- ja E5-asiakkaille (aiemmin ostoon vaadittiin Microsoft 365 -lisenssi). Myös semanttinen indeksi/haku on laajennettu Office 365 -käyttäjille, tosin tähän tarvitaan maksullinen Copilot-käyttöoikeus.

Yhteenvetona voimmekin sanoa, että Microsoft 365 Copilot ja semanttinen haku edustavat merkittävää edistysaskelta tekoälyn ja koneoppimisen alalla. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen, mutta herättävät samalla tärkeitä kysymyksiä teknologian eettisestä ja vastuullisesta käytöstä. Tulevaisuus tulee näyttämään, miten nämä teknologiat muokkaavat työtapojamme ja päätöksentekoprosessejamme. Olemme vasta alkumetreillä tekoälyn todellisen potentiaalin suhteen työympäristössä. 

Kestävät ja tietoturvalliset HP Elite -tietokoneet Windows 11 Pro -käyttöjärjestelmällä  

  • Huippuluokan kannettavissa on HP Wolf Security -tietoturva ja HP Presence parempaa yhteistyötä varten – teitpä töitä kotona, toimistolla tai missä tahansa muualla.
  • Tyylikkäät ja hyvin varustellut EliteBook-kannettavat kulkevat mukanasi mihin tahansa eivätkä hidasta menoa.
  • Sisältää HP:n AI Noise Reduction -teknologian, joka vaimentaa odottamattomat äänet.