Microsoft 365 Copilot: uusi tekoälyominaisuus helpottamaan päivittäisiä tehtäviä

 

Microsoft on maaliskuussa julkaissut uuden tekoälyominaisuuden Microsoft 365 ympäristöön.

Microsoft 365 Copilot -nimeä kantava työkalu on suunnattu auttamaan käyttäjiä päivittäisten tehtävien kanssa. Microsoftin mukaan työkalu tulee toimimaan Microsoft 365 -alustalla virtuaaliavustajana, joka voi automatisoida tehtäviä, antaa ehdotuksia ja tarjota ohjeita käyttäjille. Copilot toimii suurten kielimallien (Large language model, LLM) avulla.

Yksi työkalun merkittävistä eduista on sen integraatio Microsoft 365:een kahdella tavalla.
Ensimmäinen integraatio toimii upotettuna käyttäjän Microsoft 365:den päivittäin käyttämiin suosittuihin sovelluksiin, kuten Wordiin, Exceliin, PowerPointiin, Outlookiin ja Teamsiin.

Toinen integraatio on Microsoft 365 Copilotin yhteydessä julkaistu Business Chat. Työkalu toimii LLM:n, Microsoft 365-sovellusten sekä käyttäjän tietojen, muun muassa kalenterin, sähköpostin, sekä chatkeskustelujen, välillä. Microsoftin mukaan Business Chatin avulla on mahdollista toteuttaa asioita, joita aiemmin ei ole voinut tehdä. Käyttäjät voivat esimerkiksi antaa työkalulle erilaisia kehotteita kuten, ”Kerro tiimilleni, kuinka päivitimme tuotestrategian”, ja toiminto luo automaattisesti tilapäivityksen kokousten, sähköpostien ja chatkeskustelujen perusteella.

Microsoft 365 Copilot päivittäisessä käytössä

Työkalua esittelevässä blogissa, Microsoft kertoo, että Copilot tulee muuttamaan työntekoa kolmella tavalla.

Lisäämällä luovuutta. Työkalun avulla käyttäjän ei tarvitse enää käyttää aikaa esimerkiksi tilapäivitysten, yhteenvetojen tai vastausten laatimiseen, sillä Copilot tekee sen käyttäjän puolesta. Käyttäjien ei myöskään enää tarvitse pelätä kirjoitusblokkia tai visuaalisuuden puuttumista, sillä työkalua voi kehottaa luomaan sisältöä itse määriteltyjen komentojen avulla. Esimerkiksi Wordissa markkinoinnin ammattilainen voi kehottaa työkalua kirjoittamaan blogipostauksen aiheesta: ”Mitä tapahtuu, kun työtietokone on tullut tiensä päähän?” ja Copilot luo ensimmäisen version, jota on helppo lähteä muokkaamaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että työkalu ei ole täydellinen ja se tekee virheitä, jonka takia kirjoittajalla on aina täysi hallinta työkalun tuottamiin sisältöihin.

Kehittämällä tuottavuutta. Työkalulle voi antaa kehotuksen organisoida Outlook esimerkiksi poistamalla turhia viestejä tai luomalla vastausluonnoksia viesteihin. Copilotin toteuttaessa käskyä, voi käyttäjä sillä välin keskittyä tärkeämpiin töihin tai mennä käymään kahvilla.

Kasvattamalla yksilön osaamista. Microsoft 365 on suunniteltu tukemaan yksilön kehitystä ja sen avulla käyttäjät voivat nopeasti hallita sekä soveltaa oppimaansa.

Microsoft 365 Copilot voi myös esimerkiksi aikatauluttaa kokouksia, antaa vastausehdotuksia sähköposteihin tai ehdottaa asiaankuuluvia asiakirjoja käyttäjän kontekstin mukaan.
Tämän myötä käyttäjällä on mahdollisuus olla tuottavampia sekä analyyttisempiä, luovempia ja ilmaisukykyisempiä sekä yhteistyökykyisempiä.

Se on myös suunniteltu myös auttamaan kehittäjiä automatisoimalla toistuvia tehtäviä, luomalla chatbotteja tai siirtymällä nopeasti ideasta toteutettuun sovellukseen muutamassa minuutissa.
GitHubin tietojen mukaan 88 % Copilotia käyttävistä kehittäjistä sanoo olevansa tuottavampia, kun taas 74 % sanoo voivansa keskittyä tyydyttävämpään työhön ja 77 % kertoi työkalun auttavan heitä käyttämään vähemmän aikaa tiedon etsimiseen.

Kaiken kaikkiaan Microsoft 365 Copilot ei ole vain yksi tuottavuustyökalu, sillä se luo uuden mallin sille, kuinka tekoäly voi tukea työntekijöiden tapaa työskennellä liiketoiminnan tuloksien saavuttamiseen.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa, milloin työkalu rantautuu Suomen markkinoille mutta Microsoft julkaisee yleensä uusia ominaisuuksia ja tuotteita eri markkinoille asteittain. Se on kuitenkin varmaa, että tekoälyn edistyessä tapa, jolla olemme tähän mennessä työskennelleet, tulee muuttumaan.

Mikäli tekoälyn käyttäminen päivittäisessä käytössä kiinnostaa, Microsoft julkaisi juuri myös tekoälyominaisuudella toimivan https://www.bing.com/new, joka yhdistää Bing-hakukoneen ja Edge-selaimen.

Myöskin, jos ehdottamamme aihealue Copilotin blogipostaukseen kiinnostaa, suosittelemme vilkaisemaan  Customer Success Managerimme Juuson mietteet aiheesta.

Microsoft 365 Copilot – työkalusta löytyy lisää tietoa alta:

https://news.microsoft.com/reinventing-productivity/

https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/