Vetonaulan asiantuntijoiden mietteitä: Tekoäly osana tietotyötä

Malli kuvaan on otettu Microsoftin sivuilta ja se on luotu tekoälyllä.

Ajattelin nostaa esiin pari ajatusta Microsoftin tuoreen Work Trend Index -tutkimusraportin tiimoilta.

Tietotyö sekä -työläiset ovat merkittävän muutoksen keskellä, kun tekoäly ei ole enää tieteisfiktiota, vaan osa arkea. Organisaatioiden onkin pysyttävä tässä muutoksessa mukana – vähintäänkin samassa vauhdissa kuin sen työntekijöiden.
Tuoreen WTI-tutkimusraportin mukaan jo yli puolet (57 %) suomalaisista tietotyöläisistä käyttää tekoälyä työssään. Kyseisen tutkimuksen mukaan tästä luvusta valtaosa (83 %) käyttää niin sanottuja BYOAI-työkaluja (Bring Your Own AI) eli käytetyt tekoälytyökalut eivät ole organisaation hallitsemia, mikä puolestaan aiheuttaa pahimmillaan merkittäviä tietoturvariskejä.

Mielestäni analogia teinien alkoholikokeiluista toimii loistavasti myös tekoälyn käytön kuvaamisessa organisaatioissa. Kokeilu tullaan todennäköisesti tekemään – oli siihen turvallinen ympäristö tai ei. Sekä tekoälyn että alkoholin käyttö vaatii vastuullisuutta ja jatkuvaa oppimista. Organisaatioiden on varmistettava, että työntekijät ymmärtävät tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset sekä tarjottava turvallisia tekotyökaluja ja asianmukaista koulutusta. Aivan kuten vanhempien ja yhteiskunnan on opastettava teinejä alkoholin käytön suhteen.

Tulevaisuuden menestyvillä yrityksillä on oltava tekoälymyönteinen organisaatiokulttuuri, niiden on oltava suunnitelmallisesti mukana muutoksessa varhaisesta vaiheesta asti sekä niiden on voitava tarjota työntekijöilleen tehokkaita ja turvallisia tekoälytyökaluja. Vastaavasti kaikkien tietotyöläisten on oltava tässä muutoksessa mukana. Tutkimuksessa käy nimittäin ilmi, että jopa 68 % haastatelluista suomalaisista yritysjohtajista ei ole valmiita palkkaamaan tietotyöläisiä, joilla ei ole tekoälyosaamista.

Tekoälytaidot sekä valmius hyödyntää niitä liiketoiminnoissa ovat tulevaisuudessa merkittävä osa organisaatioiden kilpailukykyä niin tuottavuuden kuin työntekijätyytyväisyydenkin osalta. Yritykset, jotka tarjoavat tekoälykoulutusta sekä -työkaluja houkuttelevat parhaat työntekijät luoksensa ja vastaavasti tekoälytaidoilla varustetut tietotyöläiset pääsevät parhaisiin työpaikkoihin. Tietoturvanäkökulmasta organisaation selkeä ja hallittu tekoälypolitiikka sekä turvalliset tekoälytyökalut varmistavat puolestaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

Mikäli haluat lukea koko WTI-raportin, voit ladata sen täältä.

Artikkelin on kirjoittanut Vetonaulan projektipäällikkö Eeli Savolainen.