Espoossa tuotantoaan tekevällä asiakasyrityksellämme on keskeisenä työvälineenä toiminnanohjausjärjestelmä. Helpdeskin yhteydenotoista oli kerätty tieto toiminnanohjauksen käytön hidastumisesta joillain yrityksen käyttäjillä.

Vanha kolmannen osapuolen pystyttymä toiminnanohjausta pyörittävä palvelin oli mitoitettu vähäiselle käytölle. Asiakkaan liiketoiminta ja nuppiluku olivat yhä kasvamassa, joten aloitimme uuden palvelinratkaisun suunnittelun. Toimin projektissa teknisenä yhteyshenkilönä sekä projektipäällikkönä.

Suunnittelimme myös täyden pilvipalvelintoteutuksen, mutta asiakkaan työssään käyttämä raskas suunnitteludata ohjasi suosittelemaan paikallista palvelinta. Varmistus päädyttiin suosittelemaan pilviratkaisuna, Azure Cloud Backup oli selvästi kustannustehokkain ratkaisu.

Esittelimme vaihtoehdot asiakkaan it-päättäjälle, ja asiakkaan hyväksyttyä muutosehdotuksen vastasin palvelinlaitteiston asennuksesta, integroinnista asiakkaan järjestelmään, Azure Backup varmistuksen käyttöönotosta ja testauksesta.

Käyttöönotto aikataulutettiin asiakkaan kanssa ja suunniteltiin tehtäväksi mahdollisimman huomaamattomasti taustalla, ja niin ettei asiakkaalle tule käyttökatkoa. Myös yliheittojen ajankohdat valittiin niin että käyttö ei katkea. Käytännössä projekti oli huomaamaton yrityksen työntekijöille ja saatiin toteutettua täysin suunnitellulla tavalla. Asiakkaan operatiivinen toiminta oli tehokasta koko projektin ajan ja uudesta palvelinratkaisusta on saatu välitöntä hyötyä sen nopeuttaessa työntekoa ja toisaalta resurssi on mitoitettu myös mahdollista tulevaa kasvua varten.