Vetonaula asiakkaan arjessa: puhallinvalmistaja ebm-papst

Ebm-papst on maailman johtava puhallinvalmistaja, joka toimii alan edelläkävijänä Greentech EC -tekniikan sovellusten kehittäjänä. Ebm-papst Oy kuuluu osaksi saksalaista konsernia, jolla on toimintaa useassa eri maassa.

Vetonaulan järjestelmäasiantuntija Henri Yletyinen kertoo miten saa olla ebm-papstin it-arjessa mukana.

Konsultti ja arkinen toteuttaja

Ebm-papstille tärkeää on it-infran varmatoimisuus, henkilöstön laadukas it-tuki ja koko it-ympäristön tietoturva. Erityisen tärkeää on varmistaa liiketoimintasovelluksen käyttö pääkonttorilta Saksasta.

Henri toimii ebm-papst Oy:n teknisenä vastuuhenkilönä. Työssään Henri konsultoi asiakasta, tekee parannussuunnitelmia ja on näin mukana auttamassa asiakkaan IT-asioihin liittyvää päätöksentekoa. Henri myös vastaa suunnitelmien teknisestä toteutuksesta.

Asiakkaalla on käytössään sama toiminnanohjausjärjestelmä (SAP) eri maissa ja sen hallinnoiminen tapahtuu pääkonttorilta Saksasta käsin. Henri toimii yhteistyössä pääkonttorin it-osaston kanssa Suomen konttorin toiminnan tehostamiseksi.

Vetonaula on pyrkinyt rakentamaan ebm-papstin Suomen konttorin järjestelmää toiminnanohjausjärjestelmän käytön kriittisyys huomioiden. Tätä varten SAP on sovellus- ja infratasolla tehty mahdollisimman nopeaksi, toimivaksi ja käyttövarmaksi. Tähän sisältyy myös tietoliikenteen optimointi, data kulkee suoraa reittiä käyttöpaikkaan jolloin viiveitä ja mahdollisia virheitä ei pääse syntymään.

Henri kontaktoi pääkonttoria mikäli Suomessa tehdään muutoksia jotka vaativat toimia Saksassa. Näihin kuuluvat esimerkiksi päätökset vaihtaa operaattoria tai liittymätyyppiä sekä päätteiden ja tulostimien vaihdokset eri mallisiin. Hän on tehnyt lisäksi ebm-papst Oy:lle muun muassa verkon parannusta sekä verkkotekniikkaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi Henrin toimessa tärkeänä on ollut visualisointi ja speksaus sekä laadun vahvistaminen varmistamalla toimintasuunnitelmat eri skenarioiden toteutuessa.

”Yhteistyö on usein ihan arkipäiväistä puhelimessa keskustelua, meilien vaihtoa ja suunnitelmien tekoa uusiin tarpeisiin. Papstilaisten kanssa on mutkatonta ja todella mukavaa tehdä töitä” – Henri kertoo.

Yhteistyön alku on tärkeä

Kun Vetonaula aloittaa yhteistyön uuden asiakkaan kanssa, kartoitetaan asiakkaan IT-asioiden tilanne ja konsultoidaan parhaat ratkaisut; se mitä kannattaa tehdä, millaisia ratkaisuja asiakkaalla tulisi olla, mitä laitteita hankkia ja miten järjestelmät saadaan optimoitua. Vetonaula hoitaa eri IT-osioiden integroinnin ja varmistaa että asiakkaan toiminnot tehostuvat projektin aikana. Näin tehtiin myös ebm-papstin kanssa kun yhteistyö alkoi n. 5 vuotta sitten.

”Teimme roadmapin jossa mm. päätettiin siirtyä asteittain paikallisten palvelimien käytöstä pilven hyödynnykseen. Verkkoympäristön osalta suunnitelmaan sisältyi yksinkertaistamista ja toisaalta vikasietoisuuden lisäämistä tärkeän SAP yhteyden vuoksi. Tässä yhteyessä katsoimme parhaaksi luopua MPLS ratkaisusta ja toteuttaa palomuuriklusterilla varmatoiminen ja 4G yhteydellä lisävarmennettu tietoliikenne. Suunnitelmaa on toteutettu askel kerrallaan ja lopputulos on erittäin toimiva.” – Henri kertaa tähänastisia kehitysvaiheita.

Uuden asiakkaan ympäristö ja toimintamallit koulutetaan Vetonaulassa sisäisesti kaikille, jotta apua voidaan antaa heti ensimmäisestä puhelusta alkaen laadukkaasti.

Asiakas saa tukea kaikille käyttäjilleen Servicedeskistä, mutta lisäksi asiakkaalle nimetään IT manageri ja tekninen vastuuhenkilö, jotka työparina vastaavat asiakkaan it:n toiminnasta ja jatkuvasta kehittämisestä. Tässä teknisen asiantuntijan roolissa Henri on toiminut koko asiakkuuden ajan.

IT-kommunikaation koordinointi

Vetonaula toimii asiakkaidensa single point of contactina eli hoitaa kaikkien IT-asioiden selvittämisen ja yhteydenpidon, eikä jätä asioita koskaan kesken, vaikkei kyseessä olisikaan oma palvelu tai järjestelmä. Vetonaula ottaa kaikki palvelupyynnöt vastaan ja tarvittaessa välittää ne oikealle osapuolelle esimerkiksi sellaisessa tapauksessa että asiakkaalla on useita eri järjestelmiä tai palveluntarjoajia. Ebm-papst Oy:n kohdalla Vetonaula toimii tulkkina yrityksen pääkonttorin ja Suomen konttorin välillä, muuntaen IT-painotteisen tiedon ymmärrettävämpään muotoon myös muiden asioiden parissa työskenteleville.

Vetonaula näkee asiakkaan IT:n kokonaisuutena ja pystyy tarjoamaan erikoisosaamista eri järjestelmien yhdistämisessä. Yleensä asiakkaan kannalta on parasta mitä varhaisemmassa vaiheessa asiantuntija otetaan mukaan it-prosesseissa; asiakkaalle tulee taloudellisia säästöjä kun kaikki tehdään heti alusta saakka oikein ilman turhia hankintoja. Monesti Vetonaula toimiikin projektimanagerina, suunnitellen, aikatauluttaen ja valvoen työn loppuun.

”Vaikka asiakkaalla ei olisi varsinaisia it-projekteja, it-asioissa on usein mukana monia ihmisiä ja tehtävää on paljon, joten on hyvä että langan päät pysyvät ammattilaisen käsissä ja asiat etenevät suunnitellusti.” – Toteaa Henri Vetonaulan projektimanagerin roolista.