Globaalit konesalit käytössäsi

Suomalaiset yritykset suosivat yhä kotimaisia konesaleja, vaikka globaalit vaihtoehdot ovat olleet tarjolla jo hyvän aikaa. Aiemmin globaalien konesalien käyttäminen on ollut haastavaa, sillä yhteydet ovat saattaneet vaatia asiakaskohtaisia teknisiä toteutuksia, paikallisen it-kumppanin ja joskus jopa paikan päällä vierailun käytön aloittamiseksi. Edullisen kapasiteetin ostaminen on vaatinut osaamista, aikaa ja – rahaa.

Nykyään tilanne on kuitenkin toinen, sillä globaalit konesalit ovat saatavilla kaikkien yritysten käyttöön järkevin kustannuksin. Tämä vaihtoehto kannattaa huomioida yrityksen palvelinratkaisuja suunnitellessa. Yleinen ratkaisu tänä päivänä on myös hybriditoteutus, jossa joitain toimintoja tuotetaan paikallisesti tai kotimaisessa konesalissa, ja osa globaalisti.

Erityisesti kansainvälistä toimintaa harjoittaville organisaatioille globaali konesali saattaa tarjota parhaan ratkaisun. Maantieteellinen etäisyys käytettyyn konesaliin saadaan pidettyä riittävän pienenä hitauden ja muiden mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Esimerkkinä tilanne, jossa suomalainen yritys laajentaa liiketoimintaansa Aasiaan. Mikäli aasian konttorin käyttämä palvelin sijaitsee Suomessa, voi tiedostojen käyttö olla erittäin hidasta. Tämän tyyppiseen tilanteeseen voidaan ratkaisuna toteuttaa tiedostojen replikointi Aasiassa sijaitsevan konesalin palvelimelle.

Globaalien konesalien käyttö tuo lisäksi maantieteellistä hajautuvuutta, mikä puolestaan auttaa yritystä tietyntyyppisissä ongelmatilanteissa: esimerkiksi jos vaikkapa Suomessa sattuisi suurempi ongelma tietoyhteyksien kanssa. Tieto liikkuu pilvessä salattuna, ja se voidaan globaaleja konesaleja käyttämällä tallentaa useampaan eri sijaintiin.

Site Recovery tiedostojen turvaamiseksi ongelmatilanteissa

Yritystoiminnan jatkuvuuden sekä odottamattomien tilanteiden vuoksi sovellusten ja datan tukeminen on erittäin tärkeää. Tämän mahdollistavat toimintoa varten kehitetyt työkalut, kuten esimerkiksi Microsoft Azure Site Recovery -palvelu. Se tekee georeplikaation yrityksen palvelimesta tämän käyttämältä konesalilta pilveen tai toissijaiseen back-up palvelinkeskukseen. Mikäli vikatilanteita sattuisi syntymään, Site Recovery pitää huolen siitä, että kaikki sovellukset sekä tiedostot ovat normaalisti saatavilla myös ongelmatilanteen aikana Microsoftin pilvipalvelimilta kunnes ongelma saadaan ratkaistuksi. Katkot liiketoiminnassa vältetään ja näin ollen myös sen seurauksena tulevat vaikutukset liiketoiminnalle.

Suomessa paikallinen konesali on yhä käytetyin vaihtoehto, ja osittain siksi että moni yritys ei ole tietoinen siitä, että globaalien konesaleja voi hyödyntää esim. georeplikaation muodossa ilman suuria investointeja. Parhaan konesaliratkaisun löytämiseksi on kannattavaa käyttää osaavan IT-asiantuntijan apua. Yrityksen ei tarvitse itse olla tarkemmin perehtynyt aiheeseen, sillä luotettava IT-kumppani auttaa valitsemaan sopivimman vaihtoehdon yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin sekä vallitseviin olosuhteisiin.