Siirtyminen omista IT-järjestelmistä IT-kulutukseen

Tämä on nähtävissä myös McKinseyn toimittamassa tuoreessa tutkimusraportissa (9/2016), josta käy ilmi kasvava kehitys pilvipalveluihin siirtymisessä. Muutoksen nopeus näkyy tutkimuksessa, sillä McKinsey ennakoi, että vuoden 2018 palvelin- ja varmistuslaitteistojen ostajista vain 20 prosenttia on yrityksiä ja 80 prosenttia IT-palveluntarjoajia. Globaalisti IT-kulutukseen siirtymisen kynnyksellä ovat nyt erityisesti suuremmat yritykset, joissa organisaation siirtyminen pilvipalveluihin on ollut hitaampaa.

Miksi siirtyä IT-kulutukseen?

Kun mietitään yritysten syitä siirtyä omista järjestelmistään IT:n kulutukseen, moottorina toimii nyt yleinen paine digitalisoida toimintoja. Tämä koskettaa suoraan myös Suomea ja pk-yrityskenttää. Digimuutoksen toteutustapana on usein oman järjestelmän kehityksen sijaan pilvipalvelut, joiden puolesta puhuvat toteuttamisen nopeus, laatu ja hinta. Tehokkuus on myös yksi olennainen syy, sillä IT-kulutukseen siirtyminen mahdollistaa keskittymisen yrityksen omiin ydinvahvuuksiin sekä tarjoaa säästöjä ja kontrollia toimintakustannusten osalta. IT-kulutukseen siirtymisen voi nähdä myös it-ulkoistamisen yhtenä uutena tapana. Palveluntarjoajan hyödyntäminen IT-kulutukseen siirtymisessä voi myös vahvistaa yritysten digitalisoinnista saamia hyötyjä alalle erikoistuneiden yritysten ammattitaidon ja kokemuksen avulla.

Syitä siihen miksi yritykset toisinaan epäröivät pilveen ja kulutusmalliin siirtymistä, ovat yleisimmin huoli tietoturvasta sekä eri palveluiden yhteensopivuuksista. Nämä huolet voidaan kuitenkin ratkaista identiteetinhallinnan, Private ja Hybrid cloud -toteutusten ja palvelujen integroinnin avulla. Pilvipalvelut sopivat lähes kaikille yrityksille, mutta siirtymisessä kannattaa käyttää alusta saakka asiantuntijan apua parhaiden ja edullisimpien ratkaisujen löytämiseksi. Asiantuntijan apua kannattaa hyödyntää jo suunnitteluvaiheesta alkaen, jotta voidaan taata helpoin siirtyminen sekä päällekkäisyyksien välttäminen. Asiantuntija auttaa myös toimivan IT-strategian laatimisessa ja varmistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen. Aina kertarysäytys uuteen ei ole paras vaihtoehto, joskus toimiva malli kannattaa rakentaa askel askeleelta, toimivuus varmistaen.

Kilpailukyvyn säilymisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että yritykset pitävät tietotekniikkaa osana strategiaansa. IT-toimintoa lähestytään yhä enemmän liiketoiminnan kehittämisen ja tehokkuuden näkökulmasta, minkä vuoksi yritysten tulisi osata mukautua taatakseen menestyksensä kilpailussa.

IT-kulutus palveluntarjoajan näkökulmasta

IT-palveluntarjoajien osalta kysyntä näyttää laskevan On-Premise toteutuksissa ja nousevan pilvipalveluihin siirtymisessä sekä niiden erilaisissa hallituissa palvelukokonaisuuksissa (Managed Services). Näyttäisi, että pitkäkestoiset staattiset sopimukset jäävät pitkälti menneisyyteen. Lisäksi tulevaisuudessa palvelusopimukset muuttuvat yhä joustavammiksi ja kulutusmallit dynaamisemmiksi. Valmiit kokonaisvaltaiset palveluratkaisut, joista laskutetaan kulutuksen mukaan, ovat myös tulevaisuuden toimintamalleja. Näissäkin tulevaisuusnäkymissä näyttäisi olevan vahva tarve osaavalle kumppanille, koska palveluiden valinta, helppokäyttöisyydestä ja tietoturvasta huolehtiminen ja käytön tukeminen ovat edelleen yrityksille erittäin tärkeitä osa-alueita. Palvelun osuus IT-palveluissa ei näytä vähentyvän, mutta muuttaa muotoaan.
Palveluntarjoajat joutuvat myös itse pohtimaan samoja asioita kuin asiakasyritykset; tuottaako itse palveluita vaiko kuluttaa. Tällä hetkellä hybriditoteutuksien, joissa palveluntarjoaja tuottaa osan palveluista, kysyntä on yhä vahvaa. IT:n kulutukseen siirrytään kuitenkin yhä enenevässä määrin myös palvelutarjoajien osalta.

 

Vetonaulan toimitusjohtaja Tomi Lehto

Artikkelin on kirjoittanut Vetonaulan toimitusjohtaja Tomi Lehto.

McKinseyn artikkelin voit lukea tästä.

Avainsanat: IT-kulutus, IT:n kulutus, IT-palvelut, IT-ulkoistus, pilvipalvelut