EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
Laadittu 22.11.2017. Viimeisin muutos 16.12.2022

1. Rekisterinpitäjä
Vetonaula Oy
Sinimäentie 8b, 02630 Espoo
Puhelin 010 841 8410
Sähköposti info@vetonaula.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tomi Lehto
Sinimäentie 8b, 02630 Espoo
Puhelin 050 583 0007
Sähköposti tomi.lehto@vetonaula.fi

3. Rekisterin nimi
Vetonaula Oy uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (annettu uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi, kuten uutiskirjeen toimittaminen tilaajan sähköpostiosoitteeseen tai verkkosivujen sisällön yksilöiminen (esimerkiksi chat-botti).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä käytetään käyttäjän itse ilmoittamia tietoja esimerkiksi Vetonaula Oy:n internetsivuilla, sähköpostitse tai muuten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman viranomaisen määräystä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa henkilötiedoista sijaitsevat Yhdysvalloissa toimivien MailChimp ja Hubspot -yhtiön järjestelmässä, jossa ne tallennetaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu asianmukaisin suojauksin ja siihen pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterin ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tarkemmat tekniset tietoturvakuvaukset löytyvät palveluntarjoajan sivulta https://mailchimp.com/about/security/