Henkilötietolaki (523/1999) 10 $
Laadittu 16.1.2018

1. Rekisterinpitäjä
Vetonaula Oy
Sinimäentie 8b, 02630 Espoo
Puhelin 010 841 8410
Sähköposti info@vetonaula.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tomi Lehto
Sinimäentie 8b, 02630 Espoo
Puhelin 050 583 0007
Sähköposti tomi.lehto@vetonaula.fi

3. Rekisterin nimi
Vetonaula Oy markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Vetonaula Oy:n markkinointiviestien ja tapahtumakutsujen lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää tilaajan sähköpostiosoitteen lisäksi tilaajan nimen, puhelinnumeron, organisaation nimen, osoitteen (organisaatio tai tilaajan ilmoittama), kielen ja muita markkinoinnin kohdistamiseen vaadittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä käytetään aiempien tapahtumakutsujen yhteydessä kerättyjä sähköpostiosoitteita, henkilön itse ilmoittamia tietoja esimerkiksi Vetonaula Oy:n internetsivuilla, sähköpostitse tai muuten sekä Vetonaula Oy sidosryhmien rekistereistä (esimerkiksi päämiehet, koulutuskumppanit ja valmistajat) luvalla siirrettyjä tietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman viranomaisen määräystä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötiedot sijaitsevat Yhdysvalloissa toimivan MailChimp -yhtiön järjestelmässä, jossa ne tallennetaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu asianmukaisin suojauksin ja siihen pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterin ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tarkemmat tekniset tietoturvakuvaukset löytyvät palveluntarjoajan sivulta https://mailchimp.com/about/security/