Pilvipalvelut eivät vähennä palvelinosaamisen tarvetta

Julkisten pilvipalveluiden suuren suosion voisi olettaa vähentävän palvelinosaamisen tarvetta. Näin ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole käynyt, vaan pilvipalvelutrendin myötä palvelinosaamistarve näyttää vain kasvavan.

Osaamisen keskiöön nousee tunnistaminen, yhdistäminen ja käytettävyys

Osaamistarve kohdistuu tällä hetkellä eri pilvipalveluiden yhdistämiseen, hybriditoteutuksiin, joissa julkiset pilvipalvelut yhdistetään yksityisiin, usein kotimaisessa konesalissa tuotettaviin pilvipalveluihin.

Tyypillinen suomalaisen yrityksen palvelukokonaisuus sisältää toimintoja, jotka toiminnan sujuvuuden ja tietoturvan kannalta halutaan pitää rajojen sisällä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedostopalvelut ja tunnistamis- /kirjautumispalvelut joiden kautta eri pilvipalveluita käytetään. Datan säilytykseen kotimaassa ohjaa myös käytettävyys. Mikäli tiedostokoot yrityksen työssä ovat suuria, toteutetaan palvelu kotimaisessa salissa tai tarvittaessa paikallisilla palvelimilla ja usein näiden yhdistelmällä.

Perinteiselle robustille palvelinosaamiselle on yhä tarve

Osa asiakkaista hakee erittäin toimintavarmaa ja nopeaa palvelua. Tästä esimerkkinä asiakkaalle räätälöidyt ERP tai CRM ohjelmistot, joihin toimittaja asettaa vaatimukset palvelin- ja tietoliikennekapasiteetille. Tarpeena voi olla myös eri toimipisteiden paikallisten palvelinympäristöjen yhdistäminen toisiinsa ja konesalipalvelimiin. Näissä perinteinen palvelinosaaminen pitää arvonsa. Vetonaula on toteuttanut useita korkeiden vaatimusten ratkaisuja, katso esimerkiksi Arme Oy:n ammattilaisille rakennettu palvelu ja Picosunin suunnittelijoille tuotettava palvelu.

Millä saada useat eri pilvipalvelut loppukäyttäjälle helpoksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi?

Esimerkkinä Microsoft Office 365, joka on vakiinnuttanut paikkansa monen asiakkaan viestintäratkaisuna. Usein palvelu halutaan tuoda helppokäyttöiseksi osaksi muuta IT-ympäristöä ja päästä yhdellä kirjautumisella (SSO, single sign-on) käyttämään useita palveluita. Toteutamme tämän luomalla Active Directory Federation Services (ADFS) liitoksen joko asiakkaan oman tai konesaliimme sijoitetun AD-palvelimen ja Office 365 palvelimien välille. Tätä voimme laajentaa myös Multi-site toteutuksiin ja tällä kirjautumisella voi käyttää muitakin pilvipalveluita. Jos asiakkaalle rakennetaan palvelukokonaisuus puhtaasti julkisilla pilvipalveluilla, tarjoaa Microsoft Azure AD Premium hyvän toteutustavan käyttäjähallinnalle ja tunnistamiselle.

Julkisen ja yksityisen pilven hybridi on tämän päivän perustoteutus

Suomalaiselle asiakkaalle tämän päivän paras palvelutoteutus muodostuu nappaamalla rusinat pullasta; yhdistetään globaalit, jatkuvasti kehittyvät julkisen pilven palvelut Suomalaiseen tehokkuuteen konesalien, verkkoinfran ja käyttöpalveluiden muodossa. Digiloikka voi olla myös tuottavuusloikka.

Vetonaulan konesali tänään

Rami Mattsson

”Osaamisen tarve näyttää muuttavan muotoaan, asiakkaiden kysymykset kohdistuvat yhä useammin pilvipalveluihin. Virtuaalipalvelimien ja konesalikapasiteetin kysyntä ei ole vähentynyt, vaikka tätä povattiin muutama vuosi sitten. Työmäärä ei näytä ainakaan vähenevän”, myhäilee Vetonaulan Järjestelmäarkkitehti Rami Mattsson

 

Vetonaulan konesali toimii tunnistautumispalvelujen ja datatilan lisäksi luotettuna alustana mm. seuraaville asiakkaidemme ohjelmille ja palveluille:

Toiminnanohjaus: Tieto Lean, Digia Enterprice, Lemonsoft, Microsoft Navision, Logica V10, Visma Software L7, Passeli+ Professional. Dokumentinhallinta ja intranet: Microsoft SharePoint, M-Files, Confluence. Asiakkuudenhallinta: Super Office, Sugar CRM, Microsoft Dynamics CRM. Julkaisujärjestelmät: Joomla, WordPress, Drupal, Liferay