IT palveluna – Vetonaula yritysesittelyssä Företagare i Finland lehdessä

Företagare i Finland esitteli IT teemanumerossaan IT-alan toimijoita ympäri Suomea, Vetonaula pyydettiin mukaan.

IT som service – utgående från kundens behov

Har du tittat på FiF:s medlemsförmåner 2014? Där bland stora försäkringsbolag, teleoperatörer m.m. finns det lilla IT-servicehuset Vetonaula med sina servicepaket för SM-företag. Vad innehåller Vetonaulas två servicepaket – och hur kom företaget till sin nuvarande verksamhetsmodell, försäljningen av IT-tjänster som paketlösningar?

Från hårdvarusäljare till serviceleverantör

I början av millenniet designade Vetonaula datorer och servrar främst för aktörer i den offentliga sektorn. Man sålde maskiner och servicen kom som biprodukt. Drygt tio år senare är verksamhetsmodellen omvänd: den viktigaste produkten är IT-service och hårdvaran kommer vid sidan om. Vad beror ändringen på?

När Tomi Lehto började som VD för Vetonaula i mitten av 2000-talet, märkte han att en verksamhetsmodell som baserade sig på timdebitering inte fungerade. Om företaget verkligen ville bli kundernas partner och vinna deras förtroende, måste man tänka om hela verksamheten. Lehto kallar verksamhetsmodellen en ”IT-försäkring”. Den baserar sig på ett fast pris enligt antalet användare, till vilket Vetonaula ansvarar för kundens hela IT-verksamhet, även utvecklingsstödet. När även upprätthållandet av systemen och hjälpen i problemsituationer ingår i paketet, har bägge parterna ett gemensamt intresse: avbrottsfri och effektiv IT.

Glöm tekniken och koncentrera dig på verksamheten

Idag är informationsteknologin med i praktiskt taget allt som ett SM-företag gör. Men en företagare vill och hinner oftast inte sätta sig in i detaljerna. När man låter Vetonaula sköta saken, behöver man inte heller göra det. Ett bra resultat baserar sig på samarbete. Kunden berättar vad företaget vill göra och Vetonaula erbjuder en helhet som är lätt att använda: tjänster, program och utrustning. Dessutom ansvarar Vetonaula för servicens funktion och ger användarstöd.

Vetonaula har två servicepaket, IT-Portföljen för företag med ca 10 till 250 anställda och IT-Rygsäcken för mindre företag. Båda lösningarna har ett fast månadspris. Detta medför en verklig fördel för kunden, eftersom kostnaderna lätt kan budgeteras. Därför anlitar också många förbund och föreningar, t.ex. Finlands Bollförbund, Vetonaula.

Vi förknippar dagens IT-företag ofta med startup-företag, dataspel och miljonomsättning. Men enligt Lehto behövs det också helt vanliga företag som erbjuder ”tråkiga” drifttjänster. Ett IT-servicehus väljer och producerar de tjänster som bäst lämpar sig för kunden. Det viktigaste är att utgå från kundens behov och integrera de olika komponenterna till en välfungerande helhet.

Var inte rädd för molntjänster

 I dag talas det mycket om molntjänster, som lätt kan köpas i nätet. Men för att kunna köpa dem och få dem att fungera i praktiken, bör företaget veta vad det behöver. Enligt Lehto ska man inte vara rädd för molnprodukter. Den verkliga utmaningen för ett litet företag är dock molntjänsternas integrering i företagets verksamhet. Här kan Vetonaula hjälpa genom att skräddarsy en helhet enligt företagets bransch och behov.

Framgång i den hårda konkurrensen

Världen är full av stora och små IT-serviceleverantörer. Vad kan Vetonaula då erbjuda som är så unikt?

Enlig Lehto är en av de viktigaste orsakerna till Vetonaulas framgång den goda andan inom företaget. Förutom de fyra ägarna har företaget fyra anställda, alla unga experter i sin egen specialbransch. Organisationen är platt och verksamhetsmodellen baserar sig på samarbetet med kunden.

”Vi är alla tämligen unga men vi har uppnått en sådan nivå av yrkeskunskap att det är roligt att jobba – såväl tillsammans med varandra som med kunderna”, säger en leende Lehto och fortsätter: ”Organisationen har finslipats enligt sin verksamhetsmodell, den är välfungerande och motiverad. Med den är det trevligt att ge kunderna löften – vi kan hålla dem.”