Uusi IT-manageri Teemu Kokkonen uskoo asiakaskontaktiin, myös digiaikana

Vetonaulan palvelumallissa IT-managerin rooli on erittäin tärkeä. Asiakkaalle nimetty IT-manageri vastaa oikean palvelukokonaisuuden muodostamisesta asiakkaan tarpeisiin, sekä valvoo palvelun toteutumista ja jatkuvaa kehitystä. IT-manageri on asiakkaan luottomies, konsultoi ja auttaa arjessa.

Teemu Kokkonen on aloittanut IT-managerina erikoisena aikana. Teemu hyppäsi Vetonaulan tiimiin kesken koronakurimuksen ja on aloituksensa myötä samalla todistanut että perehdytyksessä ja uuden työn omaksumisessa voi onnistua lähes kokonaan etänä.

Teemun koulutausta on tuotantotalous ja ICT liiketoiminnan johtaminen ja kokeneena ammattilaisena laaja osaamistausta mm. myynnistä, tuotekehityksestä, projektijohtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Myös yrittäjänä toimineena Teemun on helppo asettautua asiakkaiden saappaisiin. Nuoruusiän ensimmäinen ammatti oli kokki, joten gastronomiset vinkit tulee IT manageroinnin ohessa. Vetonaulan ja Teemun tiet kohtasivat kun Teemu oli mukana Vetonaulalle tehdyssä ITSM kehitysprojektissa, jossa aiheena oli palvelumuotoilu ja käyttäjäprosessien kehittäminen ITIL-käytäntöjen mukaisesti.

Teknistä, kaupallista ja asiakasvastuullista kokemusta omaavalla taustalla Teemun on erittäin jouhevaa hypätä Vetonaulan IT-managerin työtehtävään, jossa asiakkaan edusta huolehtiminen on päätehtävä.

Vaikka digitalo olemmekin, uskomme että ihmisten kohtaaminen on tärkeää. Tällä hetkellä ei paikanpäälle päästä, mutta etätapaamisten avulla olemme onnistuneet käyttämään jopa entistä enemmän aikaa asiakkaiden kanssa, ja Teemun työt ovat lähteneet erittäin sujuvasti käyntiin uutena IT-managerina.

Vapaa-ajalla Teemun löytää puuhailemasta pienten lastensa kanssa ja monipuolisten harrastusten parista, esimerkiksi talvella rinteestä.

Tervetuloa tiimiin Teemu!